Juridische informatie


Algemene verklaring


CREANERGY is zich ervan bewust dat privacybescherming op het internet noodzakelijk is. Met deze verklaring willen we u inlichten over hoe wij omgaan met de informatie en gegevens die we van u ontvangen wanneer u onze website bezoekt (hierna “gegevens” genoemd).

Gegevens over online gebruikers


Als u onze website bezoekt en gebruikt, aanvaardt u dat we uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor de volgende doeleinden:

Verwerking en opslag van gegevens


Gegevens over u of gegevens die we van u ontvangen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens helpen ons om onze dienstverlening af te stemmen op uw behoeften en verbeteringen aanbrengen.
Als u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

1. Gegevens die u invoert: Dit omvat alle informatie die u verschaft bij het gebruik van onze website.
2. E-mailadressen: E-mailadressen die we verzamelen en opslaan, worden gebruikt om u diverse informatie te sturen (bijvoorbeeld: technische ontwikkelingen, verkoop, verkoopsvoorwaarden, reclame). Als u hiermee niet akkoord gaat, breng ons hiervan dan op de hoogte via: info@creanergy.com 
3. Gegevens die we automatisch ontvangen: Telkens wanneer u onze website bezoekt, ontvangen we automatisch gegevens die worden opgeslagen. Dit geldt met name voor cookies, maar ook andere gegevens over uw internetbrowser. We behouden ons het recht voor om bijkomende technologieën te gebruiken om de gebruikersgroepen van onze website te analyseren door de automatische verzameling en opslag van gegevens, of om specifieke gebruikers te identificeren.

Cookies


Cookies zijn een technisch hulpmiddel waarmee we kunnen nagaan of een gebruiker onze website in het verleden al heeft gebruikt.
De meeste internetbrowsers bevatten informatie over cookies, hoe u ermee kunt omgaan en hoe u ze kunt wijzigen, detecteren of uitschakelen. Als u beslist om uw cookies te verwijderen, kan dit de gebruiksvriendelijkheid van onze website bij uw volgende bezoek beperken.

Gebruik van gegevens die we van u ontvangen


Wij zullen gegevens die u hebt verschaft nooit doorgeven aan derden, noch kosteloos, noch voor een vergoeding.
Om onze diensten voor u te optimaliseren, behouden we ons het recht voor om gegevens die we van u hebben ontvangen gedeeltelijk of volledig te communiceren aan bedrijven die onze diensten op het internet ondersteunen, en, voor zover de wet dit oplegt, aan andere instanties (zoals overheids- of gerechtelijke instanties).

Veiligheid


Voor uw eigen veiligheid moet u erop toezien dat uw computer, wachtwoord of netwerk niet toegankelijk is voor onbevoegden. Wij kunnen u op geen enkele manier beschermen tegen schade die voortvloeit uit een dergelijk misbruik.

Inzage en verwijdering van gegevens

We behouden ons het recht voor om onze verwerking en gebruik van gegevens te wijzigen. We zullen uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en adres) echter nooit verspreiden zonder uw voorafgaande toestemming.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x