Detailontwerp

Detail ontwerp en engineering voor installaties die warmte en elektriciteit - warmte-kracht-koppeling WKK - produceren uit biomassa, biogas, gas en afval.

Op basis van het conceptontwerp van de installatie kan CREANERGY de volgende berekeningen uitvoeren en specificaties vastleggen, met name voor de ketelonderdelen:
- optreden als contactpersoon voor het ontwerp voor het bureau dat verantwoordelijk is voor detailengineering (bouwtekeningen en spanningsberekeningen)
- de berekeningen van de natuurlijke circulatie opvolgen
- de trillingsberekeningen opvolgen 

Dankzij onze specifieke simulatiesoftware voor energiecentrales en warmte-uitwisseling en onze expertise op het gebied van warmtewisselaars zijn we de aangewezen partner voor uw projecten.

Voor de andere delen van de energiecentrale (niet-ketel) kunnen we de volgende opdrachten uitvoeren:
- ontwerp van het verbrandingssysteem
- technische beschrijving van de brander
- ontwerp van de luchtregeling
- bepaling van de ventilatoren
- berekening van de koeling- of verwarmingscircuits
- bepaling van de pompen
- bepaling van de warmtewisselaar
- bepaling van de roetblazers
- bepaling van de SNCR (selectieve niet-katalytische reductie)
- bepaling van rookgasreinigingssysteem 
- bepaling van het behandelingssysteem voor brandstoffen of afval
- technische beschrijving van turbines
- technische beschrijving van condensoren
- technische beschrijving van thermische ontgassers en condensaatvaten
- selectie van instrumentatie en componenten

Wij kunnen prijsaanvragen verwerken, inschrijvers bij aanbestedingen beoordelen, onderhandelingen voeren, bestelbonnen opstellen en verzekeren dat de uitvoering steeds tijdig en in overeenstemming met de vooropgestelde kwaliteitsnormen verloopt.

Voor onze afdeling ketelontwerp en ketelbouw, bezoek www.boiler-engineering.eu


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x